top of page
HopitalJuif.jpg

Côte-des-Neiges

Jewish General Hospital

3755, Côte-Sainte-Catherine, Montreal (vào cửa Côte-Sainte-Catherine, nhìn phải sẽ thấy radio-oncology)

Thứ bảy:  10:00 am - 12:00 pm (Lớp tiếng Anh-Pháp)      
Chúa nhật:    9:30 am - 11:30 pm (Lớp trình độ trung cấp, sơ cấp)

Liên lạc:     

thng08@gmail.com
(514) 996-5980

CoteDesNeiges.jpg

Côte-des-Neiges

St. Kevin Parish - Montreal 

5600 Côte-des-Neiges, Montreal (basement) 
 

Thứ Ba:    06 giờ 30 tối - 08 giờ 30 tối

Thứ Tư:   10 giờ sáng - 12 giờ trưa (Lớp cao niên)

Liên lạc:     

thamtran9@yahoo.com

(514) 702-8989

Longeuil.jpg

Brossard

Nhà thờ Saint Georges

700 rue Préfontaine, Longueuil, J4K 3V9


Chúa nhật:   9 giờ 30 sáng - 11 giờ 30 sáng

Liên lạc:     

Nam / Vân : (438) 888-1279

bottom of page