top of page
Giới Thiệu CSS Montréal

Hội Từ Bi Phụng Sự - Montréal

Hội Từ Bi Phụng Sự (CSS) là một tổ chức bất vụ lợi, trụ sở chính thức được đặt tại quận Cam (Orange County), California với chi nhánh ở nhiều thành phố lớn trong nước Mỹ, Canada và ở vài nước Âu Châu và Á Châu.

Sáng lập viên:   Thầy Hằng Trường

Thầy Hằng Trường là một trong những vị tăng có uy tín trong cộng đồng người Việt ở nhiều nơi trên thế giới. Thầy sinh tại Việt Nam, lớn lên trong chiến tranh, tốt nghiệp đại học Mỹ, thọ giới tỳ kheo theo truyền thống Trung Hoa. Thầy được học Phật Pháp chính truyền từ Đại Lão Hoà Thượng Tuyên Hóa, một vị tổ sư truyền thừa, chứng đắc trong thời đại ngày nay, của dòng Thiền Trung Hoa. Thầy Hằng Trường đã sinh hoạt và phục vụ nhiều cộng đồng đa chủng khắp Á Châu, Mỹ Châu và Âu Châu. Thầy có lối sống và thuyết giảng dung nạp nhiều văn hóa, nhiều triết thuyết mới có giá trị toàn cầu. Thầy được nhiều người biết đến về đường lối tu hành toàn diện, tổng hợp và tân tiến hóa Phật giáo, đem Đạo nhập thế, kếp hợp với trào lưu tiến hóa nhanh chóng của nhân loại.

ThayHT_edited.jpg

Thành lập

Từ năm 2005, Hội Từ Bi Phụng Sự vùng Montrealdạy môn Càn Khôn Thập Linh, ban đầu cho các bệnh nhân ung thưvà bệnh phù (vì dị ứng do việc trị liệu ung thư) tại nhà thương Jewish General Hospital và dần dần mở thêm các lớp tập ở khắp vùng Montreal.

Ngoài các lớp do hội quản lý, các huấn luyện viên cũng hợp tác với nhiều hội đoàn xã hội, nhà thương khác trong vùng Montreal để hướng dẫn các lớp Tai Chi cho những người lợi tức thấp, các bệnh nhân ung thư, cho người khuyết tật.

 

Sứ mạng

Khuyến khích và huấn luyện thực hành lý tưởng bồ tát, vị tha giúp đời, đem sức khỏe, niềm hy vọng và sự lành trị đến cho cộng đồng.

 

Viễn ảnh

Đào tạo người tu đạo bồ tát theo kinh Hoa Nghiêm.

 

Triết lý chủ đạo

Triết lý này được tóm gọn trong mô hình "Xuất Tục Nhập Thế". Xuất Tục là vượt thoát thói quen trần tục. Nhập Thế là vào đời, đem niềm vui, lợi lạc tới cho tha nhân, không phải để thành đạt mục tiêu vị kỷ.

 

Sinh hoạt

Ngoài các lớp thể dục dưỡng sinh, còn có các lớp thiền, khóa học đạo bồ tát, học nấu ăn chay dinh dưỡng, các buổi lễ sám, mạn đà la.  Về mặt từ thiện, hội còn tổ chức quyên góp cho các nạn nhân thiên tai và cộng tác với các hội từ thiện khác

bottom of page