top of page
Tai chi tổng hợp & Dưỡng sinh & Tập thể dục

Tai chi tổng hợp & Dưỡng sinh & Tập thể dục

Để giúp các bác giữ gìn sức khoẻ trong thời gian cách ly,

Xin mời các bác tham dự buổi tập

-       Taichi tổng hợp hàng tuần vào mỗi thứ hai, thứ tư và
        thứ sáu từ 12 giờ.

-       Dưỡng Sinh hàng tuần vào mỗi thứ Ba và thứ Năm
        vào lúc 12 giờ.

Xin bấm vào đây để vào tập thể dục lúc 12 giờ từ thứ hai đến thứ sáu :
Xin bấm vào đây để vào tập thể dục lúc 12 giờ từ thứ hai đến thứ sáu :
bottom of page