top of page

Phật Pháp Thực Tiễn

Xin thông báo cùng quý bác, quý anh chị, một chương trình trực tiếp truyền hình hàng tuần với

Thầy Hằng Trường trên Facebook. 

Xin hẹn gặp các bác vào mỗi Chủ Nhật lúc 11 giờ sáng.

 

Muốn tham dự xin dùng liên kết dưới đây:

https://www.facebook.com/CompassionateServiceSociety/live

bottom of page