top of page
Sám
Sam.png

Trong cuộc sống hằng ngày, ta khó tránh phạm lỗi, tạo nghiệp,

 

Nếu càng không chú ý, ta càng tạo thêm nhiều đau khổ cho chính mình và tha nhân. Bởi thế ta phải không ngừng hồi quang phản chiếu, tìm cách cải thiện bản thân, nâng cao tầng nhìn, mở rộng tầm nhìn để thay đổi lối sống, tăng thêm ấm áp trong quan hệ với tha nhân. 

     

Lạy sám là tái tạo vận mạng, là phản tỉnh lại những việc mình lầm lỡ, rồi hướng tới một con đường tích cực hơn. Ngừng việc hư xấu xưa kia, bắt đầu cải thiện từ nay.

 

Sám là chữ ngắn gọn của sám hối nghiệp chướng.

 

Sám nghĩa là nhận biết lỗi xưa, hối nghĩa là từ nay chấm dứt tạo ác... 

Sám thì phản tỉnh, hối thì hiện thực sự phản tỉnh trong hành động.

Sám thì thấu rõ ngọn ngành của quá khứ, hối thì lạc quan hướng tới tương lai. 

 

Như thế, sám hối là một quá trình tích cực đổi thay, chuyển biến và cải thiện tầm nhìn, giá trị quan, thái độ và lối sống để ngày càng thêm hạnh phúc.

 

Lạy sám cũng là một cách hồi hướng công đức cho những người trong mạng lưới nhân duyên. Những người đang gặp khổ nạn (cầu an) hay những người đã qua đời (cầu siêu).

 

Dựa trên nền tảng tu đạo bồ tát làm lý tưởng, Thầy Hằng Trường đã viết ra ba bộ sám: Quán Âm Sám, Địa Tạng Sám và Di Đà Sám. Mỗi quyển dựa vào những hạnh nguyện của các bồ tát để chúng ta phản tỉnh và sám hối. 

 

Kính mời quý bác, quý anh chị tham dự buổi sám tổ chức mỗi 2 tuần qua mạng.

Xin bấm vào đây để biết ngày/giờ của các buổi lạy Sám : link lich trình

 

Nếu muốn biết thêm về buổi lạy sám, xin liên lạc :  thuyte@gmail.com

                                                                                 514-297-2398

bottom of page