top of page
Thiền

Thiền là gì?

 

Thiền là một khoa học tâm linh giúp ta vượt khỏi suy nghĩ, lý luận và đưa tâm ta vào trạng thái trong sáng, tỉnh thức và thư giãn sâu xa hơn.


Nhiều pháp môn và tôn giáo đã áp dụng thực tập Thiền từ ngàn xưa, nhằm tập trung tư tưởng, đạt tới từng tâm thức cao hơn, phát triển khả năng sáng tạo và tự giác, cũng như đem lại ích lợi đơn giản như đạt được sự thư giãn và bình an tâm hồn.

 

Thiền với Thầy Hằng Trường

 

Thầy Hằng Trường đúc kết kinh nghiệm, tổng hợp giáo pháp của Hòa Thượng Tuyên Hoá, triết lý từ Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Lăng Nghiêm, các môn thiền tập đại thừa Đốn Giáo, đại thừa Viên Giáo, Chỉ Quán, Trực Tâm, Khoa Tâm Lý học, Triết học hiện đại và áp dụng phương pháp thống kê kiểm chứng để theo dõi tiến bộ.

Thêm vào đó, Thầy phối hợp những phương pháp tập luyện thân thể như Càn Khôn Thập Linh, thư giãn khớp xương, gân, bắp thịt giúp cho việc tập luyện thiền dễ dàng hữu hiệu hơn.

 

Hiện giờ Thầy Hằng Trường đang chú trọng về việc hoằng pháp tu Chú Đại Bi và 42 Thủ Nhãn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thực hành luyện tập pháp Thủ Nhãn cốt yếu giúp chúng ta khai mở được bản tánh nội tại, lòng thương vô hạn sẵn có trong lòng, triển khai trí huệ luôn tỏa chiếu và chia sẻ sự toả chiếu qua sự phục vụ. Do đó, chúng ta trở nên quan tâm, cảm thông hơn với những người xung quanh.

 

Xin mời các bác vào chương trình Phật Pháp Thực Tiễn với cơ hội được cùng tập tọa thiền dưới sự hướng dẫn của Thầy Hằng Trường, nghe pháp và đặt câu hỏi trực tiếp cho Thầy.

 

Xin hẹn gặp các bác vào mỗi Chủ Nhật lúc 11g00 sáng trên Facebook :

https://www.facebook.com/CompassionateServiceSociety/live/.

 

Nếu muốn biết thêm về thiền , xin liên lạc :

bachnguyen@videotron.ca

(514) 603-0211

bottom of page