top of page
tbpsapp_edited.jpg

Xin giới thiệu các bác, các anh chị "app" mới của hội TBPS. Trong đây gồm tất cả những bài pháp mới nhất của Thầy Hằng Trường, những bài thiền được hướng dẫn bởi Thầy và những bài tập Càn Khôn Thập Linh, Càn Khôn Sống Vui Khỏe và Càn Khôn Dưỡng Sinh.

 

Các bác có thể xử dụng dễ dàng qua các hệ thống  iOS iPhone/iPad, Android, Roku TV, Apple TV, Fire TV. 

 

Thân mời các bác, các anh chị bấm vào đây để biết thêm về 'app' này và chọn làm quà Pháp cho bạn bè, người thân hay cho chính mình.

https://tubiphungsu.uscreen.io/catalog

bottom of page