top of page

Chương trình “Khẩu trang tình thương”

kttt.png

Để biết thêm chi tiết, xin bấm vào đây:


  - 04 tháng 7
  - 12 tháng 7
  - 18 tháng 7

  - Tổng kết chương trình khẩu trang tình thương.

Xin mời xem hình (link)

bottom of page