top of page

XIN CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG NHÀ CỦA

HỘI TỪ BI PHỤNG SỰ MONTREAL

THÔNG BÁO

Trong thời gian dịch bệnh cúm COVID-19, để bảo vệ sức khỏe cho mọi người và giúp phòng tránh lây nhiễm, chúng tôi quyết định tạm ngừng các lớp thể dục CK10 và mọi sinh hoạt. Chúng tôi sẽ thông báo đến quý bác khi nào sinh hoạt chính thức bắt đầu trở lại.

 

Trong lúc chờ đợi, xin quý bác xem phần bản tin để biết những sinh hoạt của hội.

bottom of page